Problemutredning

Fungerar inte vardagen med din hund?

Här kan du få hjälp att komma tillrätta med oönskade problembeteenden.
Vad är ett problembeteende? Det kan vara precis vad som helst som ni
upplever som ett problem!

Det kan exempelvis vara:

Rädsla för ljud som åska, smällare, nyårsraketer, dammsugaren m.m

Aggressivitet mot andra hundar eller människor

Separationsångest dvs inte kan vara ensam hemma

Vaktar sina saker, mat, ben eller andra resurser

Jagar joggare, katter, vilt etc

Osäker på hästar.

Stressad  drar i kopplet, skäller i tid och otid, okoncentrerad.

Vi träffas och gör en grundlig utredning och försöker hitta orsaken till
hundens beteende. Vi behandlar inte symtomet enbart utan även orsaken!  Ett problem
beror oftast på flera olika faktorer.

En hundproblemsutredning med behandling sker i regel med 3 steg, det vill säga....

1.   Analys och betraktelse av beteendet hos hunden/ägaren. Åtgärdsprogram.

2.  Återbesök och uppbackning av träningen efter ca två veckor. Vidare åtgärdsprogram.

3. Återbesök och uppföljning efter ca en månad. Vidare åtgärdsprogram.

Därefter bokar vi nya besök för vidare uppbackning och stöd i hundträningen om behov finnes och hundägaren önskar detta. 

Tänk på.....

 En del oönskade beteenden är lättare att komma till rätta med, medans andra kräver längre tid och tålmodig träning. Nästan all hundträning ställer höga krav på att hundägaren verkligen ligger i och vill nå bestående önskat resultat.